عبور با عرض بیش از 2.3متر ممنوع

دسته بندی: علائم انتظامی
کد محصول: T-8057
تماس بگیرید